bob体彩官网

-
 

bob体彩官网:  您现在的位置: 首页 > 师资队伍

 

姓名:雷鸿辉

学历:博士

职称:研究员

Email:leihh3149@ccnu.edu.cn

办公室: 逸夫化学楼701A

教育和研究经历

2020/11-至今,华中师范大学,bob体彩官网,研究员,博士生导师

2017/09-2020/11,哥伦比亚大学,bob体彩官网,博士后,导师:Prof. Tomislav Rovis

2016/8-2017/9,南方科技大学,博士后,导师:张绪穆教授

2011/09-2016/07,北京大学-深圳研究生院,化学生物学与生物技术学院,理学博士,导师:叶涛教授/许正双副教授

2007/09-2011/07,中央民族大学,理学学士

研究兴趣和领域

1.活性天然产物全合成;

2.过渡金属催化方法学开发;

3.基于定向进化技术的酶催化反应研究。

承担项目和课题信息

1. 国家青年科学基金项目,2022.1-2024.1,主持。

2. 湖北省自然科学基金,2021.10-2023.9,主持。

3. 华中师范大学人才启动经费,2020.12-2025.12,主持。

代表性学术成果

1. Lei Honghui, Rovis Tomislav; Nature Chemistry 2020, 12(8): 725–731.

2. Jia Xuelei, Lei Honghui (co-first author), Han Feipeng, Zhang Tao, Chen Ying, Xu Zhengshuang, Nakliang Pratanphorn, Choi Sun, Guo Yian, Ye Tao; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59(31): 12832–12836.

3. Lee, Sumin, Lei Honghui (co-first author), Rovis Tomislav; J. Am. Chem. Soc. 2019, 141(32): 12536–12540.

4. Lei Honghui, Conway John H. Jr., Cook Caleb C., Rovis Tomislav; J. Am. Chem. Soc. 2019, 141(30): 11864–11869.

5. Lei Honghui, Rovis Tomislav; J. Am. Chem. Soc. 2019, 141(6): 2268–2273.

6. Lei Honghui, Xin Shan, Qiu Yifan, Zhang Xumu; Chem. Comm. 2018, 54(7), 727-730.

7. Lei Honghui, Wang Lushun, Xu Zhengshuang, Ye Tao; Org. Lett. 2017, 19(19), 5134–5137.

8. Lei Honghui, Yan Jialei, Yu Jie, Liu Yuqing, Wang Zhuo, Xu Zhengshuang, Ye Tao; Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53(25): 6533–6537.

~~随时欢迎对有机合成化学感兴趣的同学加入我的课题组~~

 

bob体彩官网(游戏)有限公司
bob体彩官网(游戏)有限公司
bob体彩官网(游戏)有限公司
bob体彩官网(游戏)有限公司
bob体彩官网(游戏)有限公司
bob体彩官网(游戏)有限公司
bob体彩官网(游戏)有限公司
bob体彩官网(游戏)有限公司
bob体彩官网(游戏)有限公司
bob体彩官网(游戏)有限公司